PragmaVision członkiem Klastra BioTechMed

BTM cluster mazoviaDnia 3 października podpisano umowę na mocy której firma PragmaVision Sp. z o. o. stała się członkiem Mazowieckiego Klastra BioTechMed zarządzanego przez BTM Innovations.

Partnerami klastra są między innymi:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Warszawska,
 • Państwowa Akademia Nauk,
 • COBRABID,
 • ICiMB,
 • IMPiB,
 • ITE,
 • ITME,
 • WIM,
 • szereg firm i przedsiębiorstw.

Cytując stronę BTM Innovations:

Klaster BTM to sieć współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych z branży biotechnologiczno-medycznej oraz jednostek reprezentujących administrację publiczną. Rozbudowany ekosystem Klastra sprzyja współdziałaniu i synergii świata nauki oraz biznesu. Partnerzy Klastra wiedzą, że dzięki kooperacji wzrasta efektywność rozwoju nowych technologii. Klaster jest zarówno parasolem ochronnym dla nowych przedsięwzięć jak i silnikiem napędowym.
Sukcesy klastra BTM pokazują, że innowacyjna Polska, to już nie tylko wizja, ale realne działania i efekty.