Maciej Karaszewski

dr inż. Maciej Karaszewski    MK

Maciej Karaszewski ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w kierunku Automatyki i Robotyki na specjalizacji Inżyniera Fotoniczna w 2005 roku. Był laureatem nagrody II stopnia w XIV Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku. ak. 2004/2005 z dziedziny optoelektroniki.

W czasie studiów rozpoczął współpracę z dr hab. inż. Robertem Sitnikiem, profesorem PW. Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

W 2018 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, której tematem jest automatyzacja procesu wysokorozdzielczej digitalizacji kształtu obiektów przestrzennych.

Maciej specjalizuje się w:

  • widzeniu maszynowym,
  • systemach pomiaru kształtu i położenia, w szczególności bazujących na fotogrametrii i oświetleniu strukturalnym,
  • algorytmach przetwarzania danych 2D i 3D,
  • sterowaniu systemami i urządzeniami przemysłowymi,
  • kinematyce odwrotnej,
  • wykorzystaniu robotów przemysłowych w typowych i nietypowych aplikacjach.

Maciej jest również aktywny naukowo. Jego portfolio obejmuje:

  • autorstwo i współautorstwo 26 artykułów naukowych, w tym 4 z listy filadelfijskiej (h-index: 5),
  • udział w ponad 20 projektach naukowych, naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych,
  • członkostwo w SPIE (The International Society for Optics and Photonics),
  • członkostwo w COSCH (EU Color and Space in Cultural Heritage),