Marcin Adamczyk

mgr inż. Marcin Adamczyk   MA

Studia wyższe na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zakończyłem w 2010 roku. Na specjalizację wybrałem Mikromechanikę, a moją pracę dyplomową pt. Opracowanie projektu urządzenia do pomiaru kąta wychylenia i luzu wzdłużnego ręki w stawie łokciowym człowieka obroniłem z wynikiem bardzo dobrym. Będąc na piątym studiów roku rozpocząłem współpracę z dr hab. inż. Robertem Sitnikiem, profesorem PW. Współpracując z prof. Sitnikiem, brałem udział w wielu projektach naukowych i naukowo-badawczych.
Obecnie jako doktorant w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki PW pod kierownictwem prof. Sitnika, badam wpływ temperatury na jakość odwzorowania kształtu powierzchni 3D przez skanery
z oświetleniem strukturalnym.

W pracy zawodowej specjalizuję się w:

  • konstruowaniu i kalibrowaniu skanerów 3D,
  • technologii drukowania 3D,
  • szeroko rozumianej konstrukcji urządzeń mechatroniki.

Spośród moich naukowych dokonań wymienić należy:

  • autorstwo i współautorstwo 4 artykułów naukowych, w tym 3 z listy filadelfijskiej,
  • udział w ponad 12 projektach naukowych, naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych,
  • Kierownictwo Projektu: Research on effect of temperature on calibration quality of structured light 3D scanners, grant NCN,
  • jestem laureatem stypendium Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów 2013 – 2014,
  • jestem także recenzentem czasopisma Applied Optics, IF 1.784.