Paweł Bolewicki

mgr inż. Paweł Bolewicki   MA

Paweł Bolewicki ukończył studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2006 roku obroną pracy magisterskiej zatytułowanej: „Opracowanie metody analizy kształtu zmiennych w czasie obiektów 3D”.
Następnie związał się z firmą Smarttech Sp. z o.o., gdzie do 2013 zajmował się prowadzeniem projektów związanych z oprogramowaniem na potrzeby optycznych systemów kontrolno-pomiarowych oraz systemów optycznych pomiarów 3D. Współtworzony przez Pawła system pomiarowy ScanBright uzyskał w latach 2005-2006 uznanie na targach Eureka w Brukseli, ProTech w Austrii, MachTool, ControlTech w Polsce oraz został wyróżniony w konkursie Polski Produkt Przyszłości.
W międzyczasie rozpoczął współpracę z dr hab. inż. Robertem Sitnikiem, profesorem PW, na polu opracowań dotyczących digitalizacji dziedzictwa kulturowego, komputerowego wspomagania medycyny w zakresie pomiarów antropometrycznych oraz zastosowań rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej.
Uczestniczył w szeregu projektów badawczych, naukowo-badawczych i wdrożeniowych w ramach współpracy z Politechniką Warszawską, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Akademią Sztuk Pięknych.
W latach 2006-2008 był członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCAx.
W latach 2006-2007 był wiceprezesem studenckiego koło naukowego inżynierów optyków SPIE.
Równocześnie rozwija swoją wiedzę w zakresie systemów alarmu pożaru, systemów kontroli dostępu i telewizji dozorowej w ramach współpracy z firmą AGB Adam Bolewicki. Posiada uprawnienia projektowe w zakresie instalacji alarmu pożaru.

Specjalizacje Pawła:

  • optyczne techniki pomiarowe 2D/3D/4D,
  • przetwarzanie i analiza danych pomiarowych 2D/3D/4D,
  • systemy kontrolno-pomiarowe,
  • widzenie maszynowe,
  • wizualizacja na potrzeby systemów alarmowych.

Dokonania:

  • udział w 11 projektach naukowych, naukowo-badawczych i wdrożeniowych,
  • autorstwo i współautorstwo 5 artykułów i publikacji naukowych,
  • artykuły w prasie branżowej (PAR, Mechanik, Narzędziowiec) dotyczące pomiarów 3D.