Skan – pompa wody VAG

Skan powierzchni zmontowanej pompy wody z samochodu koncernu VAG. Pomiar wykonany skanerem SLScan2Mx2C, surowy, bez przetwarzania. Dla celów wizualizacji utworzona siatka trójkątów (ok. 420 tys. elementów).

Obiekt przed pomiarem został pokryty proszkiem redukującym odbicie światła (TiO2).

Ładowanie modelu może potrwać nawet kilkadziesiąt sekund.

Plik źródłowy (chmura punktów w formacie PLY spakowana do pliku zip). Uwaga – plik ma rozmiar ponad 200MB. Model zawiera ponad 8.5mln punktów.