Skanery 3D

Oferujemy Państwu bezkontaktowe, optyczne skanery 3D bazujące na zasadzie oświetlenia strukturalnego. Aktualnie oferujemy skanery mierzące sam kształt obiektu, ale także kształt i kolor, w zależności od wymagań klienta.

W ofercie znajdą Państwo skanery:

  • profesjonalne (próbkowanie powierzchni od 100 do 10000 punktów na mm2),
  • konsumenckie (próbkowanie powierzchni od 4 do 100 punktów na mm2),
  • do specjalnych zastosowań (np. bardzo duża objętość pomiarowa, specjalne warunki pracy).

Dołączone do skanerów oprogramowanie umożliwia wykonanie kalibracji oraz pomiarów jak również szeregu operacji na danych:

  • usuwanie szumu pomiarowego,
  • dopasowanie pomiarów (ręczne, automatyczne),
  • wizualizacja danych,
  • konwersja do siatek trójkątów,
  • pomiar odległości między punktami, pomiar i wizualizacja odchyłek między modelami, pomiar i wizualizacja płaskości itp.
  • eksport danych w postaci chmur punktów w formatach: ascii, ply, xyz; siatek trójkątów w formatach: obj, ply, stl; wyników obliczeń w formatach: csv, txt; przekrojów: svg, txt, csv.

Dostosowujemy oprogramowanie do potrzeb klienta.

Nasze skanery mogą zostać zintegrowane z: