Zautomatyzowany system skanowania 3D

Poniższy film demonstruje możliwości zautomatyzowanego systemu pomiaru kształtu 3D. Specjalizowane oprogramowanie umożliwia wykonywanie planów pomiarowych dla obiektów o istniejących modelach komputerowych (CAD) – na przykład do kontroli jakości (quality control) elementów wytwarzanych seryjnie.

Oprogramowanie wyposażone jest również w moduł służący do pomiaru obiektów bez modelu komputerowego – idealne do Inżynierii Odwrotnej (reverse engineering). Dzięki autorskim algorytmom tworzenia i aktualizacji planu pomiarowego na podstawie pozyskanych danych (kolejnych skanów kierunkowych) możliwe jest uzyskanie pełnego modelu 3D obiektu bez ingerencji operatora.

Dzięki zastosowaniu pozycjonerów przemysłowych, informacja o położeniu głowicy pomiarowej podczas pomiarów jest znana dzięki czemu otrzymane pomiary kierunkowe mogą zostać automatycznie zintegrowane.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.